KEGYELEM - 2019.04.14.

Egy szó, ami jellemzi a gyülekezetünket? Úgy gondolom, az a ‘kegyelem’. Ki nem értdemelt

jóindulat, megkapni azt, amit nem érdemelsz – vagy nem kapni meg amit viszont

megérdemelsz – ugyanannak a fogalomnak különböző fordításai.

“Az nem olcsó?”, találkozunk gyakran a kegyelemmel kapcsolatban ezzel a kérdéssel. Nos,

igaz, a kegyelem nem kerül nekünk semmibe. Bár Jézus mindenét érte adta, amikor halála és

feltámadása által megnyert minket, hogy újra Isten jelenlétében élhessünk.

Ha olyannal beszélek, aki ezt még nem hiszi, akkor gyakran terelődik a következő kérdésekre

a beszélgetés: miért volt szükség minderre? Nem tudtunk volna csak szépen elélni itt a

földön, betartani a szabályokat és kedvesnek lenni egymáshoz?

Pál apostol elmagyarázza, ez miért nem működött. Az efézusi gyülekezetnek írt levelének

második fejezetében megmutatja, hogy az ember természetétől fogva egy romboló erő

hatása alatt áll. Isten azonban más. Amikor felfedezzük, hogy Ő kicsoda valójában,

megtaláljuk Jézus kereszten elvégzett munkájának az indítékát is. A kezdetektől az volt Isten

vágya, hogy a Közte és köztünk levő kapcsolat helyreálljon.

Olyan Istent láthatunk, akinek a kapcsolat a mindene, olyan Istent aki szenvedélyesen szereti

az embereket és mindent megtett, hogy ez a szenvedély egy szeretet-kapcsolatot munkáljon

ki, ami már nem tőlünk függ… na ez, csodálatos kegyelem!

Amikor azon gondolkodunk, hogy mit tett Jézus, segítünk a szívünknek ‘látni’, hinni. Ma Pál

az Efézus 2:4 szavaival táplál minket: De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy

szeretetéért, amellyel minket szeretett minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre

keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott,

és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért…

Itt vagyunk: kegyelemből, hit által: életre keltett – megmentett – feltámasztott Vele – a

mennyeiek világába ültetett – Krisztusban.

Ez egy jó nap!

blogPaul van Laar